Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 

Specifikace krystalového filtru

MCF 45.0-30/04

číslo: 91 935

Elektrické vlastnost
1.0 Počet pólů: 4
1.1 Jmenovitý kmitočet fnom: 45 000 kHz
1.2 Šířka propustného pásma pro 3 dB: ± 15.0 kHz
1.3 Zvlnění útlumu v pásmu fnom ± 12.0 kHz :
1.0 dB
1.4 Vložný útlum: 3.0 dB
1.5 Útlum v potlačených pásmech:
fnom ±  50 kHz
fnom ± 910 kHz

> 35 dB (kromě parazitů)
> 90 dB
1.6 Jmenovitá zatěžovací impedance
vazební kapacita Cv:
800 Ohm // 1.0 pF
6.0 pF
1.7 Rozsah pracovních teplot : - 20°C až + 70°C
1.8 Pouzdro: 2x UM-1/3pin


 
 
 

Pouzdro 2x UM-1/3pin

Rozměry pouzdra [mm]Schéma zapojení


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika