Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 

Specifikace krystalového filtru

MCF 45.0-50/02

číslo: 91 858

Elektrické vlastnost
1.0 Počet pólů: 4
1.1 Jmenovitý kmitočet fnom: 45 000 kHz
1.2 Šířka propustného pásma pro 3 dB: ± 25.0 kHz
1.3 Zvlnění útlumu v pásmu fnom ± 22 kHz: 2.0 dB
1.4 Vložný útlum: 4.0 dB
1.5 Útlum v potlačených pásmech:
fnom ±  75 kHz
fnom ± 910 kHz

> 30 dB
> 90 dB
1.7 Jmenovitá zatěžovací impedance
vazební kapacita Cv:
1800 Ohm // 0.0 pF
1.5 pF
1.8 Rozsah pracovních teplot : - 20°C až + 70°C
1.9 Pouzdro: 2x UM-1/3pin


 
 
 

Pouzdro 2x UM-1/3pin

Rozměry pouzdra [mm]Schéma zapojení


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika