Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Co má obsahovat objednávka KJ image

Co má obsahovat objednávka KJ

Pro objednávku a nebo poptávku krystalových jednotek je potřeba nadefinovat nám parametry krystalu. Některé parametry musí být zadány povinně, jiné jsou nepovinné a záleží pouze na požadavcích zákazníka. Hodnoty všech parametrů je možné s námi konzultovat. Neváhejte se na nás obrátit se svým dotazem, poptávkou a nebo objednávkou.


Povinné parametry krystalových jednotek

 • Požadovaný kmitočet, jeho tolerance při +25°C, řád harmonické (1., 3., 5., 7. harm.)
 • Pouzdro / držák, vč. počtu vývodů
 • Typ rezonance:
  • sériová
  • se zatěžovací kapacitou, vč. hodnoty zatěžovací kapacity
 • Rozsah pracovních teplot, max. přípustná odchylka kmitočtu v tomto rozsahu

Nepovinné parametry krystalových jendotek

 • Dynamický sériový náhradní odpor R1 (ESR) [ohm]
 • Dynamická kapacita C1 [fF]
 • Dynamická indukčnost L1 [mH]
 • Statická kapacita C0 [pF]
 • Minimální hodnota Q faktoru
 • Stárnutí [ppm/rok]

Další parametry

KJ může být charakterizována i dalšími parametry jako perturbacemi, teplotní závislostí kmitočtu a ESR, teplotní hysterezí kmitočtu, krátkodobou stabilitou kmitočtu, požadavky na útlum vedlejších rezonancí, řezem, specifickými požadavky na mechanické a klimatické odolnosti a dalšími. Všechny své požadavky nám zadejte do své poptávky, případně objednávky.

Šablona poptávkového listu je ke stažení v sekci download.

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika