Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Krystaly v keramických SMD pouzdrech image

Krystaly v keramických SMD pouzdrech

Typické aplikace
Telekomunikace, měřící technika

Vlastnosti
Keramické pouzdro malých rozměrů určené pro SMD montáž,
KX7 je vakuotěsně uzavřené švovým svárem,
KX5 je vakuotěsně uzavřené švovým svárem nebo sklo-keramickým zátavem (nemagnetické)

Vývody, montáž
Krystaly v keramických pouzdrech lze dodávat v pásech navinutých na kotoučích, vhodných pro automatické osazování.

Typická specifikace
 Typ Keramické pouzdro SMD
 Značení pouzdra
KX7 KX5
KX7, KX5
KX7, KX5
 Harmonická  1. 1.
3.
5.
 Kmitočtový rozsah
8-40 MHz
10-40 MHz
 25-130 MHz 75-160 MHz
 Přesnost nastavení kmitočtu při 25°C
±10, ±15, ±20, ±50, ±100 x 10-6
 Teplotní stabilita kmitočtu viz. tabulka 1
 Ekvivalentní sériový odpor viz. tabulka 2
 Stárnutí ±1, ±2, ±3 ppm/rok
 Rozsah skladovacích teplot -40 ... +90 °C
 Zatěžovací kapacita
sériová rezonance, CL=10 ... 40 pF
 Statická kapacita 7 pF max.
 Budící výkon 100 µW max.
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


Teplotní stabilita kmitočtu v různých teplotních rozsazích (tabulka č.1)
Teplotní rozsah
[°C]
Stabilita kmitočtu [ppm]       
± 5 ± 7.5 ± 10 ± 15 ± 20 ± 30 ± 50 ± 100
1
2
3
4
5
6
7
8
-10 ... +60
A
               
-20 ... +60
B                
0 ... +70
C                
-10 ... +70
D

             
-20 ... +70
E                
-30 ... +60
F                
-20 ... +85
G                
-30 ... +70 H                
-30 ... +85
I                
-40 ... +85
J                
-40 ... +90
 K                
-40 ... +105
L                

Ekvivalentní sériový odpor (ESRmax) (tabulka č.2)
Kmitočet [HMz]
Harmonická
KX7
KX5
8 ... 10
1.
70 Ω
-
10 ... 15
1.
60 Ω 60 Ω
15 ... 22
1.
50 Ω 60 Ω
22 ... 30
1.
40 Ω 50 Ω
30 ... 40
1.
30 Ω 40 Ω
25 ... 30
3. 50 Ω 50 Ω
30 ... 50
3. 50 Ω 50 Ω
50 ... 80
3. 60 Ω 80 Ω
75 ... 160
5. 80 Ω 80 Ω

 
 
 

Keramická SMD pouzdra

Vnější rozměry [mm]

SMD keramické pouzdro KX7


 SMD keramické pouzdro KX5 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika