Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Teploměrné krystaly image

Teploměrné krystaly

Typické aplikace
Přesné měření teploty (rozlišení mK)

Vlastnosti
Vysoká citlivost, dobrá až výborná linearita, dobrá dlouhodobá stabilita

Pouzdra
Teploměrné krystalové jednotky je možné montovat jak do kovových pouzer s vývody (např. HC-49HC-52, UM-1, UM-4, UM-5), tak také do pouzder keramických [a]

Typická specifikace
Typ Teploměrné krystaly
Kmitočtový rozsah 4 - 40 MHz
Citlivost závislosti kmitočtu na teplotě
20 - 90 ppm/K
Rozsah pracovních teplot
-50 ... +125 (200 [b]) °C
Nelinearita
5 x 10-2 ... 1 x 10-3 [c]
Náhradní sériový odpor (ESRmax) 5 ... 50 ohm [d]
Časová konstanta pro teplotní skok 10°C [e]
pro rozlišení 0,1°C
pro rozlišení 0,01°C
pro rozlišení 0,001°C
101 sec
1 min
3 ... 10 min

[a] - keramická pouzdra mají delší časovou konstantu
[b] - teplotní rozsah může být rozšířen až do +200°C, ale za cenu mírného zhoršení hysteréze a stárnutí
[c] - nelinearita úzce souvisí s citlivostí
[d] - ESRmax závisí na volbě kmitočtu a velikosti pouzdra
[e] - pouze informativní hodnota. Časová konstanta závisí na typu pouzdra, plnící atmosféře, okolních podmínkách atd.


Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika