Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Krystaly v pouzdrech HC-49/U a HC-50/U image

Krystaly v pouzdrech HC-49/U a HC-50/U

Typické aplikace
Mikropočítače, audio-/video-aplikace, bezdrátové telefony, komunikační zařízení

Vlastnosti
Pouzdra řady HC 49-50 jsou vysoce spolehlivá, vakuotěsně uzavřená odporovým svařováním

Vývody, montáž
Pouzdra krystalů HC-49 a HC-50 jsou typu DIP (Through hole), ale lze je natvarovat i pro povrchovou montáž (SMD). Krystaly v SMD úpravě mohou být baleny v pásech navinutých na kotoučích, vhodných pro automatické osazování.

Typická specifikace
Typ HC-49/U, HC-50/U
Harmonická 1. 3. 5. 7. 9.
Kmitočtový rozsah 1.6-40MHz 16-120MHz 30-190MHz 90-190MHz 120-190MHz
Přesnost nastavení kmitočtu při +25°C ±5, ±7, ±10, ±15, ±20, ±50 x 10-6
Teplotní stabilita kmitočtu viz. tabulka 1
Ekvivalentní sériový odpor viz. tabulka 2
Stárnutí ±1, ±2, ±3 ppm/rok
Rozsah skladovacích teplot -40 ... +90 °C
Zatěžovací kapacita standardně sériová rezonance, CL= 5 ... 50 pF
Budící výkon 10 - 1000 µW
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


Teplotní stabilita kmitočtu v různých teplotních rozsazích (tabulka č.1)
Teplotní rozsah
[°C]
Stabilita kmitočtu [ppm]
± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 7 ± 10 ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 ± 50
+15 ... +35                        
+10 ... +40                        
+5 ... +45                        
0 ... +50                        
-5 ... +55                        
-10 ... +60                        
-15 ... +65                        
-20 ... +70                        
-25 ... +75                        
-30 ... +80                        
-40 ... +90                        
-55 ... +105                        


Ekvivalentní sériový odpor (ESRmax) (tabulka č.2)
pro první harmonickou
Harm. Frekvence [MHz]
1.6 2.0 2.4 3.0 4.5 6 8 15 22
1.   500 Ω 300 Ω 250 Ω 120 Ω 80 Ω 30 Ω 20 Ω 15 Ω  

pro vyšší harmonické
Harm. Frekvence [MHz]
16 30 90 120 160 190
3.   40 Ω 35 Ω          
5.       50 Ω 65 Ω  
7.           100 Ω 120 Ω  
9.               130 Ω  


 
 
 

Pouzdra HC-49/U a HC-50/U

Vnější rozměry [mm]
 
  DIP varianta
  H W
D
Poznámka
HC 49/U
13,4
13,7
0,48
 
HC 49/11
11,2 13,7 0,48  
HC 49/10
10,5 13,7 0,48  od 4,5MHz
HC 49/x-3
       3 vývody*
HC 49/x-3S
       3-bodová montáž pro vysokou odolnost proti nárazům a vibracím
         
HC 50/U
 13,4  6,2  1,06  
HC 50/11
 11,2  6,2  1,06  
* střední vývod 3-vývodového držáku je spojen s pouzdrem
 
 SMD varianta

LK
LC
  Poznámka
HC 49/SMD
13,4 17,9
  s klipem**

11,2 16,2   s klipem**

10,5 15,6   s klipem**
** klipem se rozumí pájitelná kovová návlečka

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika