Vyberte stránku

O nás

Krystaly, Hradec Králové a.s.

Společnost Krystaly, Hradec Králové, a.s. je firma zabývající se výhradně zakázkovou výrobou elektronických součástek na bázi syntetického křemene, případně i jiných piezoelektrických materiálů. Hlavní obory činnosti firmy jsou postaveny na vlastnostech těchto materiálů pro využití ke stabilizaci a filtraci kmitočtu v elektronice a pro elektromechanické senzory v průmyslu. Jedná se o tři hlavní oblasti, a to výroba a prodej piezoelektrických krystalových jednotek, výroba a prodej sdružených součástek t.j. monolitických krystalových filtrů, krystalových filtrů, oscilátorů. Třetím oborem je výroba křemenných substrátů pro filtry s povrchovou akustickou vlnou (SAW), pro použití v telekomunikacích, senzorech a v jiných aplikacích součástek SAW.

 

Ve všech zmíněných oborech se zabýváme především zakázkovou činností pro předem určené zákazníky, vždy na základě dohodnutých parametrů dle požadavků zákaznické specifikace. Výhodou naší nabídky jsou krátké dodací terrmíny, rychlá reakce na jakoukoliv poptávku, dodáváme i menší množství na zakázku. V oboru krystalových jednotek jsme zaměřeni jako jedna z mála firem na světě na kanálové krystaly s užitím v profesionálních aplikacích, ale i v aplikacích pro amatéry. Technologie dokončování křemenných substrátů je použitelná i pro jiné materiály dnes užívané v elektronice jako je lithium –niobát a lithium-tantalát, kde nabízíme i renovace přelešťováním.

Pro všechny naše obory máme velké množství stálých zákazníků jak v EU, tak i v USA a v dalších zemí světa. Ve společnosti je zaměstnáno 80 – 90 kvalifikovaných zaměstnanců. Vlastní vývoj zajišťuje rozvoj výše popsaných oborů v rámci současných trendů a inovací a napomáhá upřesnit zákaznické požadavky tam, kde je to potřebné.

Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2000 od roku 2001. V současné době je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Historie

Výroba piezoelektrických rezonátorů byla v Hradci Králové zahájena v roce 1952, kdy výsledky výzkumu a vývoje universit a výzkumného a vývojového centra v Praze byly přeneseny do Hradce Králové a byla založena výrobní dílna. V roce 1964 byl změněn název podniku na TESLA n.p. Hradec Králové, později na koncernový podnik TESLA.
Výroba krystalových jednotek byla podpořena nákupem technologie Telequartz, kdy byla podstatně zlepšena produktivita a změněn sortiment dle potřeb zákazníků. Po roce 1989 došlo k přeměně firmy na akciovou společnost a následně v roce 1993 se odloučil provoz krystalových jednotek a vznikla společnost Krystaly, a.s., která začala samostatně hospodařit. Od roku 1996 pod názvem Krystaly, Hradec Králové, a.s. byl k současným oborům postupně realizován nový výrobní obor, výroba křemenných waferů pro filtry SAW.
V letech 20002001 modernizovala firma z vlastních zdrojů výrobní prostory a dále rozvíjela všechny tři hlavní výrobní obory s tím, že hlavní investice směřovaly do oboru výroby filtrů. Vlivem změny priorit potřeb zákazníků se z oboru filtrů stal nosný obor, kde se výroba částečně přeorientovala do oblasti filtrů v keramických pouzdrech.
I přes částečný pokles produkce v letech 2008 a 2009, je společnost stabilním dodavatelem svých výrobků především do oblasti EU, tuzemska a i dalších zemí světa.