Vyberte stránku

Krystaly v pouzdrech HC-49/U a HC-50/U

Typické aplikace

Mikropočítače, audio-/video-aplikace, bezdrátové telefony, komunikační zařízení

Vlastnosti

Pouzdra řady HC 49-50 jsou vysoce spolehlivá, vakuotěsně uzavřená odporovým svařováním

Vývody, montáž

Pouzdra krystalů HC-49 a HC-50 jsou typu DIP (Through hole), ale lze je natvarovat i pro povrchovou montáž (SMD). Krystaly v SMD úpravě mohou být baleny v pásech navinutých na kotoučích, vhodných pro automatické osazování.

Typická specifikace

Typ HC-49/U, HC-50/U
Harmonická 1. 3. 5. 7. 9.
Kmitočtový rozsah 2.4-40MHz 16-120MHz 30-190MHz 90-190MHz 120-190MHz
Přesnost nastavení kmitočtu při +25°C ±5, ±7, ±10, ±15, ±20, ±50 x 10-6
Teplotní stabilita kmitočtu viz. tabulka 1
Ekvivalentní sériový odpor viz. tabulka 2
Stárnutí ±1, ±2, ±3 ppm/rok
Rozsah skladovacích teplot -40 … +90 °C
Zatěžovací kapacita standardně sériová rezonance, CL= 5 … 50 pF
Budící výkon 10 – 1000 µW

Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.

Teplotní stabilita kmitočtu v různých teplotních rozsazích (tabulka č.1)

Teplotní rozsah
[°C]
Stabilita kmitočtu [ppm]
± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 7 ± 10 ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 ± 50
+15 … +35 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
+10 … +40 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
+5 … +45 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
0 … +50 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-5 … +55 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-10 … +60 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-15 … +65 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-20 … +70 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-25 … +75 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
-30 … +80 yes yes yes yes yes yes yes yes
-40 … +90 yes yes yes yes yes yes
-55 … +105 yes yes yes yes

Ekvivalentní sériový odpor (ESRmax) (tabulka č.2)

pro první harmonickou

Harm. Frekvence [MHz]
1.6 2.0 2.4 3.0 4.5 6 8 15 22
1. 500 Ω 300 Ω 250 Ω 120 Ω 80 Ω 30 Ω 20 Ω 15 Ω

pro vyšší harmonické

Harm. Frekvence [MHz]
16 30 90 120 160 190
3. 40 Ω 35 Ω
5. 50 Ω 65 Ω
7. 100 Ω 120 Ω
9. 130 Ω

Pouzdra HC-49/U a HC-50/U

Vnější rozměry [mm]

 

  DIP varianta

H W D Poznámka
HC 49/U 13,4 13,7 0,48
HC 49/11 11,2 13,7 0,48
HC 49/10 10,5 13,7 0,48  od 4,5MHz
HC 49/x-3  3 vývody*
HC 49/x-3S  3-bodová montáž pro vysokou odolnost proti nárazům a vibracím
HC 50/U  13,4  6,2  1,06
HC 50/11  11,2  6,2  1,06

* střední vývod 3-vývodového držáku je spojen s pouzdrem

 SMD varianta

LK LC Poznámka
HC 49/SMD 13,4 17,9 s klipem**
11,2 16,2 s klipem**
10,5 15,6 s klipem**

** klipem se rozumí pájitelná kovová návlečka