Vyberte stránku

Monitorovací krystalové jednotky

Typické aplikace

Měření tloušťky nanášených tenkých vrstev (vakuové napařování a naprašování), měření rychlosti růstu tenkých vrstev. Senzory povrchové změny hmotnosti – vysoce citlivé mikrováhy. 

Typická specifikace

Typ Křemenný krystalový monitor
Kmitočtový rozsah 4990 kHz ±20 kHz 5970 kHz ±20 kHz 10000 kHz ±20 kHz
Rozsah pracovních teplot +15 … +55 °C +20 … +125 °C +15 … +30 °C
Teplotní stabilita kmitočtu ±5 x 10-6 ±40 x 10-6 ±5 x 10-6
Ekvivalentní sériový odpor 20 Ω max. 20 Ω max. 30 Ω max.
Pokovení Cr+Au, Cr+Ag, Au, Ag
Model 1 or 2
Cr+Au, Cr+Ag, Au, Ag
Model 3
Budící výkon 100 µW max.

Další parametry (např. jmenovitý kmitočet, rozměry, materiál a tvar elektrod) je možno konzultovat.

Rozměry monitorovacích KJ

Vnější rozměry [mm]

  • Model 1 – tvar plan-convex


  • Model 2 – tvar plan-convex

  • Model 3 – tvar plan-plan