Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Krystaly v pouzdrech QRT-38 image

Krystaly v pouzdrech QRT-38

Typické aplikace
Časová základna počítačů, video a audio zařízení
 
Vlastnosti
38C jsou válcového tvaru vhodné pro vysokou hustotu montáže.
* 38CHT je tepelně odolná krystalová jednotka.
Nejvhodnější pro pagery a karty jako PCMCIA aplikace

Typická specifikace
Typ QRT-38 (typ DIP)
 Jmenovitý kmitočet 32.000 - 100.000 kHz
 Přesnost kmitočtu
± 50 ppm, ± 100 ppm
 Teplotní koeficient kmitočtu -0.04 ppm/°C max2
 Ekvivalentní sériový odpor viz. tabulka 2
 Dynamická kapacita 3.0 fF max.
 Statická kapacita 1.5 pF max.
 Izolační odpor 500 MΩ min.
 Stárnutí ± 5 ppm/rok max.
 Zatěžovací kapacita > 6 pF
 Rozsah provozních teplot -10 ... +60 °C
 Rozsah skladovacích teplot -20 ... +70 °C
 Doporučený budící výkon 0.1 µW
 Maximální budící výkon 1.0 µW max.
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


Příklady standardních frekvencí a jejich zatěžovacích kapacit (tabulka č.1)
Typ Kmitočet CL
QRT-38 26.6667 kHz 10.0 pF, 11.0 pF
32.5600 kHz 7.0 pF
36.8640 kHz 13.5 pF
38.4000 kHz 10.0 pF
44.7340 kHz 10.0 pF
48.0000 kHz 15.0 pF
75.0000 kHz 6.5 pF, 9.0 pF, 20.0 pF
77.5030 kHz 10.0 pF, 20.0 pF
76.8000 kHz 6.0 pF, 10.0 pF, 11.0 pF
96.0000 kHz 6.0 pF, 8.4 pF, 11.0 pF


Ekvivalentní sériový odpor (ESRmax) (tabulka č.2)

Frekvence [kHz]
33 40 60 70 100
ESRmax
  55 kΩ 30 kΩ 25 kΩ 22 kΩ  


Průběhy závislosti změny frekvence na
  •  Teplotě

  • Zatěžovací kapacitě 
 
 

Pouzdra QRT-38

Vnější rozměry [mm]

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika