Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Krystaly v pouzdrech UM-4 a UM-5 image

Krystaly v pouzdrech UM-4 a UM-5

Typické aplikace
Mikropočítače, audio-/video-aplikace, bezdrátové telefony, komunikační zařízení

Vlastnosti
Pouzdra řady UM-4 a UM-5 jsou vysoce spolehlivá, vakuotěsně uzavřená odporovým svařováním. Krystaly lze dodat i v provedení úzkých pouzder
(tzn. SLIM), viz. tabulka rozměrů na konci stránky.

Vývody, montáž
Pouzdra krystalů UM-4 a UM-5 jsou typu DIP (Through hole), ale lze je natvarovat i pro povrchovou montáž (SMD). Krystaly v SMD úpravě mohou být baleny v pásech navinutých na kotoučích, vhodných pro automatické osazování.

Typická specifikace
Typ UM-4, UM-5
Harmonická 1. 3. 5.
Kmitočtový rozsah 11-45MHz 25-100MHz 75-180MHz
Přesnost nastavení kmitočtu při +25°C ±5, ±7, ±10, ±15, ±20, ±50 x 10-6
Teplotní stabilita kmitočtu viz. tabulka 1
Ekvivalentní sériový odpor viz. tabulka 2
Stárnutí ±1, ±2, ±3 ppm/rok
Rozsah skladovacích teplot -40 ... +90 °C
Zatěžovací kapacita standardně sériová rezonance, CL= 5 ... 50 pF
Budící výkon 10 - 1000 µW
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


Teplotní stabilita kmitočtu v různých teplotních rozsazích (tabulka č.1)
Teplotní rozsah
[°C]
Stabilita kmitočtu [ppm]
± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 7 ± 10 ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 ± 50
+15 ... +35                        
+10 ... +40                        
+5 ... +45                        
0 ... +50                        
-5 ... +55                        
-10 ... +60                        
-15 ... +65                        
-20 ... +70                        
-25 ... +75                        
-30 ... +80                        
-40 ... +90                        
-55 ... +105                        


Ekvivalentní sériový odpor (ESRmax) (tabulka č.2)
Harm. Frekvence [MHz]
11 25 32 45 75 100 120 160 180
1.   20 Ω 15 Ω                      
3.       60 Ω 40 Ω              
5.                   60 Ω 80 Ω 100 Ω  


 
 
 

Pouzdra UM-4 a UM-5

Vnější rozměry [mm]
 
 DIP varianta
  H T Bmax D Poznámka
UM 5 6.0 2.3 3.0 0.35 od 11 MHz             
UM 4 4.6 2.3 3.0 0.35 od 12 MHz
UM 5-SLIM 6.0 1.65 2.3 0.35 od 11 MHz
UM 5-3 6.0 2.3
3.0 0.35 3 vývody, střední vývod spojen s pouzdrem
 
 SMD varianta
  H LC Bmax D Poznámka
UM5-SMD* 6.0 10.0   0.35 s klipem**
UM4-SMD 4.6 8.6   0.35 s klipem**
* je možné i v provedení 3 vývodů
** klipem se rozumí pájitelná kovová návlečka


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika