Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Oscilátory TCXO a VCTCXO image

Oscilátory TCXO a VCTCXO

Typické aplikace
Řídící obvody, telekomunikace

Vlastnosti
TCXO - teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor. Vhodný tam, kde je požadována úzká tolerance kmitočtu v širokém rozmezí teplot.

Lze vyrobit i ve variantě VCTCXO, tedy jako napětím řízený oscilátor. Ten umožňuje měnit kmitočet oscilací vnějším napětím.

Typická specifikace
Typ TCXO-1A TCXO-1B TCXO-1C
 Rozsah kmitočtů 5 000 - 24 000 kHz
 Teplotní stabilita kmitočtu     ( od -30°C do +90°C ) < ±2.0 ppm
 < ±2.5 ppm  < ±3.0 ppm
 Stabilita kmitočtu při kolísání napájecího napětí ±10 % < ±0.5 ppm
 Stabilita kmitočtu při stárnutí < ±1 ppm / rok
 Napájecí napětí  +5 V ±10 %
 Napájecí proud  ≤ 3 mA
 Přeladitelnost vnitřním trimrem  > ±5 ppm
 Ladicí napětí VCTRL                 (pro typ VCTCXO)  0,5 V až 4,5 V
 Přeladitelnost napětím VCTRL   (pro typ VCTCXO)  ±5 ppm
 Výstupní napětí  450 mVšš
 Zátěž  680 Ω / 15 pF
 Vstupní impedance  > 100 kΩ
 Rozsah pracovních teplot  -30°C ... +90°C
 Tvar výstupního napětí  Oříznutá sinusovka
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.


 
 
 

Pouzdra pro TCXO a VCTCXO

Vnější rozměry [mm]


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika