Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 
Monitorovací krystaly image

Monitorovací krystaly

Typické aplikace
Měření tloušťky nanášených tenkých vrstev (vakuové napařování a naprašování), měření rychlosti růstu tenkých vrstev. Senzory povrchové změny hmotnosti - vysoce citlivé mikrováhy.

Typická specifikace
Typ Křemenný krystalový monitor
Kmitočtový rozsah 4990 kHz ±20 kHz 5970 kHz ±20 kHz 10000 kHz ±20 kHz
Rozsah pracovních teplot
+15 ... +55 °C +20 ... +125 °C +15 ... +30 °C
Teplotní stabilita kmitočtu ±5 x 10-6
±40 x 10-6 ±5 x 10-6
Ekvivalentní sériový odpor 20 Ω max.
20 Ω max.
30 Ω max.
Pokovení Cr+Au, Cr+Ag, Au, Ag
Model 1 or 2
Cr+Au, Cr+Ag, Au, Ag
Model 3
Budící výkon   100 µW max.
Další parametry (např. jmenovitý kmitočet, rozměry, materiál a tvar elektrod) je možno konzultovat.

 
 
 

Rozměry monitorovacích KJ

Vnější rozměry [mm]

  • Model 1 - tvar plan-convex

  • Model 2 - tvar plan-convex

  • Model 3 - tvar plan-plan

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika