Vyberte stránku

Definice pojmů u oscilátorů

Typy oscilátorů Definice
CXO ( PXO, MXO ) Samostatný krystalový oscilátor,
má stabilitu kmitočtu jako krystalová jednotka
VCXO Napětím řízený krystalový oscilátor,
umožňuje měnit kmitočet vnějším napětím
TCXO Teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor,
kompenzuje změny kmitočtu způsobené vnější teplotou
OCXO Termostatovaný krystalový oscilátor,
obsahuje teplotně stabilizovaný rezonátor

 

Název Jednotka Definice
Jmenovitý kmitočet fo
(Výstupní kmitočet)
[MHz] Jmenovitá hodnota kmitočtu uvedená ve specifikaci. Je to výstupní kmitočet při
standartní teplotě (obvykle 25oC), specifikovaném napájecím napětí a
zátěži.
Stabilita kmitočtu [ppm] Rozsah kmitočtu před a po vystavení specifikovaným okolním podmínkám jako např. změna teploty, napájecího napětí, zátěže, doba provozu ( stárnutí nebo dlouhodobá stabilita ), atd.
Stárnutí
( dlouhodobá stabilita )
[ppm/rok] Odchylka kmitočtu s časovým odstupem při normálním provozu.
Stabilita kmitočtu
s napájecím napětím
[ppm/V] Odchylka kmitočtu při změnách napájecího napětí.
Stabilita kmitočtu
při mech. namáhání
[ppm] Specifikuje odchylku vyvolanou rázem, pádem, sinusovými vibracemi, konstantním
zrychlením atd.
Stabilita kmitočtu
při změnách zatížení
[ppm] / Z Odchylka kmitočtu vyvolaná změnami zatěžovací impedance kolem standartní
hodnoty.
Rozsah
pracovních teplot
[ °C ] Rozsah teplot, ve kterých oscilátor bezpečně pracuje. Tolerance kmitočtu v těchto teplotách nesmí
vybočit ze specifikovaných mezí.
Rozsah
skladovacích teplot
[ °C ] Krajní meze teplot povolené ve vypnutém stavu. Vystavení teplotám mimo tyto meze
může způsobit poškození.
Napájecí napětí [ V ] Stejnosměrné napětí nezbytné pro práci oscilátoru.
Napájecí proud [ mA ] Velikost proudu, který odebírá oscilátor z napájecího zdroje.
Rozladitelnost
(pro typ VCXO)
[ V ] Tento rozsah udává, v jakém rozmezí je možno výstupní kmitočet nastavit řídícím
napětím.
Doba náběhu [msec],
[sec]
Specifikovaný čas od zapnutí oscilátoru do doby, kdy oscilátor dosáhne
spolehlivého stavu oscilací.
Logické úrovně [ 0, 1 ] Definují výstupní napět „logická 1″nebo H a výstupní napětí „logická 0“ nebo L.
Náběžná doba ( Tr ) [ µs ] Doba přechodu výstupního napětí při změně z nízké napěťové úrovně na vysokou.
Sestupná doba ( Tf ) [ µs ] Doba přechodu výstupního napětí při změně z vysoké napěťové úrovně na nízkou.
Střída ( symetrie ) [ % ] Měří se na úrovni +1.4V pto TTL oscilátory a ½ Vdd pro univerzální, HCMOS a CMOS
oscilátory, je to poměr délky impulzu k periodě.
Přeladění
vnitřní trimrem
Udává rozsah kmitočtů, který může být nastaven trimrem, zabudovaným v
oscilátoru.
Fázový šum Náhodné kolísání kmitočtu oscilátoru během krátkého časového úseku.
Krátkodobá stabilita Kmitočtová oblast měření krátkodobé stability kmitočtu oscilátoru.

 

 

Schémata zapojení
  • Oříznutá sinusovka

CL = 10 pF (včetně kapacity přípravku a sondy)
RL = 10
  • CMOS

CL = 10 pF (včetně kapacity přípravku a sondy)
  • TTL
CL = 15 pF max (včetně kapacity přípravku a sondy)
*T.P =
testovací bod (Test Point)

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.