Vyberte stránku

Oscilátory TCXO, VCTCXO

Typické aplikace

Řídící obvody, telekomunikace

Vlastnosti

TCXO – teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor. Vhodný tam, kde je požadována úzká tolerance kmitočtu v širokém rozmezí teplot.

Lze vyrobit i ve variantě VCTCXO, tedy jako napětím řízený oscilátor. Ten umožňuje měnit kmitočet oscilací vnějším napětím.

Typická specifikace

Typ TCXO-1A TCXO-1B TCXO-1C
Rozsah kmitočtů 5 000 – 24 000 kHz
Teplotní stabilita kmitočtu     ( od -30°C do +90°C ) < ±2.0 ppm < ±2.5 ppm < ±3.0 ppm
Stabilita kmitočtu při kolísání napájecího napětí ±10 % < ±0.5 ppm
Stabilita kmitočtu při stárnutí < ±1 ppm / rok
Napájecí napětí +5 V ±10 %
Napájecí proud ≤ 3 mA
Přeladitelnost vnitřním trimrem > ±5 ppm
Ladicí napětí VCTRL                (pro typ VCTCXO) 0,5 V až 4,5 V
Přeladitelnost napětím VCTRL  (pro typ VCTCXO) ±5 ppm
Výstupní napětí 450 mVšš
Zátěž 680 Ω / 15 pF
Vstupní impedance > 100 kΩ
Rozsah pracovních teplot -30°C … +90°C
Tvar výstupního napětí Oříznutá sinusovka

Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.

Pouzdra pro TCXO a VCTCXO

Vnější rozměry [mm]